top of page

Náš příběh

oj moji spolucestovatelé, začněme od začátku, jste připraveni?

V dávné kolébce civilizace, kdy lidstvo teprve začínalo psát svou historii, se objevil artefakt, který snad nepochází z našeho světa. Nástroj tak pokročilý, že byl budoucími generacemi nepochopený. Když středověcí hledači pokladů objevili bohatství šperků, zlata a drahých kamenů, nebyli schopni artefakt mezi ostatními pokladníky ocenit. Přesto artefakt přežil a možná se dostal do rukou génia Leonarda da Vinciho. Leonardo a slavní matematici té doby prý využili k rozluštění artefaktu všech dostupných znalostí matematiky. Z dochované dokumentace je zřejmé, že nástroj byl pojmenován Trigōnon metron. Bohužel se Leonardovi nikdy nepodařilo nástroj oživit a dalších 500 let byl artefakt zaprášený v soukromých sbírkách. Teprve dnes se nám s využitím znalostí moderní matematiky a vyspělých technologií konečně podařilo odhalit jeho tajemství a najít klíč k aktivaci zařízení. Dnes víme, že toto zařízení je ve skutečnosti navigační portál.

Why am I doing this?

I want to offer children an educational game that not only engages and entertains them, but also unveils the sometimes hidden beauty of mathematics. Math is not just for the chosen few; anyone can easily master it in primary school. A game might be the key to this. For instance, a game called "Navigation Portal" could be the first comprehensive educational game of its kind, aiming to support children in their enthusiasm for further exploration of mathematics and other subjects.

Who am I?

I am a software engineer and a parent. I am also interested in a wide range of scientific topics. I have worked in several multinational companies and on numerous Czech and international projects. I was involved in the creation of some key mobile operator functions and currently work on the development of cloud solutions. Like every parent, the birth of my children has led me to take an active interest in their education.

And I discovered that finding ways to explain anddemonstrate things is an adventurous journey worth undertaking! How can we explain trigonometry to a ten-year-old child? Is it even possible? I will convince you that it is! And quite easily!

About: About
bottom of page